İçeriğe geç

Bronkoskopi

Bronkoskopi endoskopik bir yöntemdir.

Akciğer hastalıklarının tanısında kullanılmaktadır.

Hava yollarını doğrudan izlemeye imkan vermektedir.

Hava yolarında hastalıklı bölgeden biyopsi alınabilmektedir.

Alınan tüm biyopsi materyali  patolojiye gönderilir.

Solunum yolları komşuluğunda hastalıklı bölgelerden de özel aletlerle (EBUS) biyopsi alınabililmektedir. Ancak bron içinde patolojik lezyon olmayan olgularda bronkoskopinin tanı değeri azadır.

 

Bronkoskopi; akciğer kanseri, öksürük, nefes darlığı, kanlı balgam, sık pnömoni, endotrakeal entübasyon, trakeobronşiyal darlık, göğüs travmasında trakeal ya da bronşiyal rüptür araştırılması vb nedenler için sıklıkla uygulanmaktadır

 

Bronkoskopi; bronş temizliği, yabancı cisim çıkarılması, bronkoalveoler lavaj, stent yerleştirilmesi, entübasyon vb durumlarda tedavi amaçlı kullanılmaktadır.

Bronkoskopi öncesi hazırlık; (1) İşlemden 8 saat öncesine kadar herhangi bir şey yiyip içilmemelidir (2) Kanama bozukluğuna yol açacak aspirin, kumadin gibi kan sulandırıcılar uygulama öncesi mutlaka bildirlmelidir. Biyopsilerde ciddi kanamalara yol açabilir (3)Yine tansiyon, kalp, şeker hastalığı ile ilgili ilaçlar vb var ise bunu da bildirmelisiniz (4)İşlem öncesi sahip olduğunuz tüm tetkikler yanınızda olmalıdır. Bunlar uygulama esnasında sizden talep edilebilir.

Bronkoskopi sonrası; (1) hasta  en az iki saat  gözetim altına alınır ( 2) En az üç saat bir şey yiyip içilmemelidir (3) Bronkoskopiye bağlı olarak  yanma, gıcıklanma, ses kısıklığı, ateş, kanlı balgam gelebilir. (4) Özellikle ilk iki gün içinde artan göğüs ağrısı, nefes darlığı veya kan tükürmesi olursa acil polikliniğe müracaat etmeniz gerekir. bildirilmelidir.