İçeriğe geç

Kitap Bölüm Yazarlığı

 1. Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı, Bölüm: Akciğer Kanserli Hastalarda Preoperatif Değerlendirme, Sayfa: 39-49.   ISBN: 978-605-5121-12-9. Basım Evi: Derman Tıbbi Yayıncılık, Kartaltepe Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Belediye İş Hanı, No: 9/9, Bala, Ankara, Türkiye, 2014.
 2. Göğüs Cerrahisi Cep Kitabı. Bölüm: Mediastinal Kitleler. Sayfa: 249-59. ISBN: 978-605-87501-3-5. Basım Evi: Derman Tıbbi Yayıncılık, Kartaltepe Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Belediye İş Hanı, No: 9/9,  Bala, Ankara, Türkiye, 2012.
 3. Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı. Bölüm: Akciğer Kanserinde Semptom Bulgu ve Klinik, Sayfa:11-14.  ISBN: 978-605-5121-12-9. Basım Evi: Derman Tıbbi Yayıncılık, Ankara, 2014.
 4. Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı. Bölüm: Akciğer Kanseri Cerrahisinde Uygulanan İnsizyonlar, Sayfa:101-107. ISBN: 978-605-5121-12-9. Basım Evi: Derman Tıbbi Yayıncılık, Ankara, 2014.
 5. Göğüs Cerrahisi Cep Kitabı. Bölüm: Bronkoskopi. Sayfa:70-3. ISBN: 978-605-87501-3-5. Basım Evi: Derman Tıbbi Yayıncılık, Ankara, 2012.
 6. Göğüs Cerrahisi Cep Kitabı. Bölüm: Mediastinal Kitleler. Sayfa: 249-59. ISBN: 978-605-87501-3-5. Basım Evi: Derman Tıbbi Yayıncılık, Ankara, 2012.
 7. Göğüs Cerrahisi Cep Kitabı. Bölüm: Morgagni Hernisi, Sayfa: 319-22. ISBN: 978-605-87501-3-5. Basım Evi: Derman Tıbbi Yayıncılık, Ankara, 2012.
 8. Göğüs Cerrahisi Cep Kitabı. Bölüm: Diyafragma Tümörleri Ve Cerrahisi, Sayfa: 340-343. ISBN: 978-605-87501-3-5. Basım Evi: Derman Tıbbi Yayıncılık, Ankara, 2012.
 9. Göğüs Cerrahisi Cep Kitabı. Bölüm: Hiperhidrozisde Cerrahi Tedavi, Sayfa: 376-84. ISBN: 978-605-87501-3-5. Basım Evi: Derman Tıbbi Yayıncılık, Ankara, 2012.
 10. Göğüs Cerrahisi Ders Notları. Bölüm: Pulmoner Rezeksiyonlar, Sayfa:1-4. ISBN: 978-605-86618-2-0. Basım Evi: Merkez Repro Ltd. Şti. Ankara, 2012.
 11. Göğüs Cerrahisi Ders Notları. Bölüm: Torasik Outlet Sendromu (TOS), Sayfa:49-53. ISBN: 978-605-86618-2-0. Basım Evi: Merkez Repro Ltd. Şti. Ankara, 2012.
 12. Göğüs Cerrahisi Ders Notları. Bölüm: Özofagus Kanseri, Sayfa:59-64. ISBN: 978-605-86618-2-0. Basım Evi: Merkez Repro Ltd. Şti. Ankara, 2012.
 13. Göğüs Cerrahisi Ders Notları. Bölüm: Bronşektazi, Sayfa:65-69. ISBN: 978-605-86618-2-0. Basım Evi: Merkez Repro Ltd. Şti. Ankara, 2012.
 14. Göğüs Cerrahisi Ders Notları. Bölüm: Hiatal Herniler, Sayfa:96-100. ISBN: 978-605-86618-2-0. Basım Evi: Merkez Repro Ltd. Şti. Ankara, 2012.
 15. Palmar Hiperhidrozis. Bölüm: Radyofrekans ile Sempatik Termokoagülasyon, Sayfa: 16-20. ISBN: 978-605-86618-1-3. Basım Evi: Merkez Repro Ltd. Şti. Ankara, Türkiye, 2012.
 16. Plevra Hastalıkları ve Cerrahi Tedavisi. Bölüm: Şilotoraksa Güncel Bakış. Sayfa: 106-113.  ISBN: 978-605-64604-2-5 Basım Evi: Probiz Ltd. Şti. İstanbul, 2014.
 17. Torasik Outlet Sendromu Cep Kitabı. Bölüm: Tedavi, Sayfa:25-32. ISBN: 978-605-63516-2-4. Basım Evi: Merkez Repro Ltd. Şti. Ankara, 2012.
 18. Torasik Outlet Sendromu Cep Kitabı. Bölüm: Komplikasyonlar, Sayfa:33-38. ISBN: 978-605-63516-2-4. Basım Evi: Merkez Repro Ltd. Şti. Ankara, 2012.
 19. Göğüs Cerrahisi. Bölüm: Penetran Toraks Travmaları, Sayfa:837-844. ISBN: 978-605-335-122-1. Basımevi: Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd.Şti. İstanbul, Şubat 2015.