İçeriğe geç
Kongre Görevleri
 1. TÜSAD 35. ulusal kongresi – “SOLUNUM 2013” 2-6 Ekim 2013, Sheraton Otel, Çeşme – İzmir (Konuşmacı)
 2. TÜSAD 37. ulusal kongresi – “SOLUNUM 2015”, Konu: VATS Sempatektomi, 17-21 Ekim 2015, Sheraton Otel, Çeşme – İzmir (Konuşmacı)
 3. Akciğer Nakli Sempozyumu. Kartal Koşuyolu YİEAH Akciğer Nakil Sempozyumu, oturum başkanlığı,  09 Mart 2013 İstanbul, (Oturum Başkanı)
 4. TÜSAD 35. ulusal kongresi – “SOLUNUM 2013” 2-6 Ekim 2013, Sheraton Otel, Çeşme – İzmir (Oturum Başkanı)
 5. TÜSAD 37. ulusal kongresi – “SOLUNUM 2015” 17-21 Ekim 2015, Sheraton Otel, Çeşme – İzmir (Oturum Başkanı)
 6. Taurinin Allograft Akciğer Dokusunda İskemi Reperfüzyon Hasarını Önleyici Etkisi. Yücel O, Güler A, Gözübüyük A, Sapmaz E, Şirin YS, Gamsızkan M, Şahin MA, Eken A, Genç O. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği, En İyi Tartışmalı Poster Ödülü, Kuşadası, 2009.
 7. Akciğer Transplantasyonu Sonrası Oluşan İskemi Reperfüzyon Hasarını Önlemede Taurin’in Etkisi. Orhan Yücel, Adem Güler , Mehmet Gamsizkan, Ayşe Eken, Özgür Karakurt, Yusuf Sinan Şirin, Onur Genç.  Türk Toraks Derneği, Tartışmalı Postar İkinciliği, İstanbul, 2010
 8. Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Ratlarda Kriyoprezervatif Trakeal Allograft Üzerine Etkisi. . Candaş F, Görür R, Haholu A, Yıldızhan A, Yücel O, Ay H, Memiş A, Işıtmangil T. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği, En İyi Sözel Bildiri Ödülü, Antalya, 2015.
 9. Sahrada Tıbbi Müdahale Kursu, Konuşmacı, Toraks Travmaları, Hakkari, 04-07 Aralık 2006
 10. Ambulans Helikopteri Sıhhiye Personeli Eğitimi Kursu (Eğitici), Göğüs Travmalarında İlk Yardım, Ankara, 2007
 11. Plevral effüzyonlar ve tedavisi (Konuşmacı). GATA Göğüs Cerr. AD Yıllık Paneli 12 Nisan 2007
 12. Ambulans Helikopteri Sıhhiye Personeli Eğitimi Kursu (Eğitici), Göğüs Travmalarında İlk Yardım, Ankara, 2008
 13. ASY Bağlı İntratorasik Yabancı Cisim Bir Olgu  (Konuşmacı). Ankara Göğüs Cerrahları Aylık Bilimsel Toplantısı 09 Ocak  2008
 14. Hiperhidrozis ve Tedavisi (Konuşmacı). GATA Göğüs Cerr. AD Yıllık Paneli: 13 Mart 2008
 15. Mediastenin Cerrahi Hastalıkları (Konuşmacı), Anatomisi ve klinik yaklaşım. GATA Göğüs Cerr. AD Yıllık Paneli:  02 Aralık 2008
 16. Özofagus tümörleri ve Tedavisi (Konuşmacı). GATA Göğüs Cerr. AD Yıllık Paneli 08 Mayıs 2008
 17. Bilimsel Araştırmalarda Deney Hayvanları Kullanım Sertifika Kursu, Eğitici, Ankara, 09-18 Mart 2009
 18. Bilimsel Araştırmalarda Deney Hayvanları Kullanım Sertifika Kursu, Konuşmacı, Ankara, 09-18 Mart 2009
 19. Göğüs Deformiteleri. (Konuşmacı). GATA Göğüs Cerr. AD Yıllık Paneli 19 Mart 2009
 20. Pnömotoraks ve Cerrahi Tedavisi, (Konuşmacı). GATA Göğüs Cerr. AD Yıllık Paneli 15 Ocak 2009
 21. Toraks Travmaları. ARDS, (Konuşmacı). GATA Göğüs Cerr. AD Yıllık Paneli 15 Ocak 2009
 22. Deneysel Akciğer Transplantasyon Modeli (Konuşmacı). Ankara Göğüs Cerrahları Şubat 2010 Toplantısı GATA, Ankara, 17.02.2010
 23. Pektus Deformitesinde Cerrahi Tedavi Kursu, Eğitici, Ankara, 19-20 Mart 2010
 24. JCAM Editor ve Editor Yardımcılığı Yetiştirme Kursu, Eğitici, Ankara, 26 Kasım 2011
 25. Türkiye’de Akciğer Transplantasyonu  (Konuşmacı). Ankara Göğüs Cerrahi Klinik Toplantısı: 19 Ekim 2012
 26. TÜSAD 35. ulusal kongresi – “SOLUNUM 2013” 2-6 Ekim 2013, Sheraton Otel, Çeşme – İzmir (Konuşmacı)
 27. TÜSAD 37. ulusal kongresi – “SOLUNUM 2015”, Konu: VATS Sempatektomi, 17-21 Ekim 2015, Sheraton Otel, Çeşme – İzmir (Konuşmacı)
 28. Akciğer Nakli Sempozyumu. Kartal Koşuyolu YİEAH Akciğer Nakil Sempozyumu, oturum başkanlığı,  09 Mart 2013 İstanbul, (Oturum Başkanı)
 29. TÜSAD 35. ulusal kongresi – “SOLUNUM 2013” 2-6 Ekim 2013, Sheraton Otel, Çeşme – İzmir (Oturum Başkanı)
 30. TÜSAD 37. ulusal kongresi – “SOLUNUM 2015” 17-21 Ekim 2015,