Orhan Yücel, göğüs cerrahisi uzmanlık alanında doçenttir. Daha önce çalıştığım kurumlarda kapalı akciğer kanseri ameliyatlarından  pnömonektomi, lobektomi ve wedge rezeksiyon (VATS veya Robotik cerrahi kullanılarak) Nuss Yöntemiyle Göğüs  Deformitesi Düzeltme Ameliyatı ve Akciğer Nakli, Robotik Cerrahi/VATS kullanılarak göğüs cerrahisinin bir çok operasyonu ilk yapan cerrahtır.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: 

European Respiratory Society  | Türk Göğüs Cerrahisi Derneği  | Türk Toraks Derneği  | Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği  | Akciğer Kanseri Derneği  | Akciger Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği  | Akciğer Kanserleri Derneği

Doç Dr Orhan Yücel

GÖĞÜS CERRAHİSİ HASTALIKLARI

BİLİMSEL FAALİYETLER

Daha önce çalıştığı kurumlarda Akciğer Nakli dahil bir çok göğüs cerrahisi ameliyatını yapan ilk cerrahtır

GÖĞÜS
CERRAHİSİ

Sertifika Tarihi: 25.11.2004

VATS
CERRAHİSİ

 Sertifika Tarihi: 25.11.2004

ROBOTİK
CERRAHİ

 Sertifika Tarihi: 16.01.2014

AKCİĞER NAKİL
CERRAHİSİ

Sertifika Tarihi: 22.11.2012

Orhan Yücel Göğüs Cerrahisi Uzmanlığını Ankara GATA’da tamamladı. Aynı kurumda 2007-2014 yılları arasında Yardımcı Doçent ve 2014-2016 yılları arasında Doçent olarak görev aldı.

Kurumu ve TUBİTAK tarafından desteklenen proje kapsamında Akciğer nakli üzerine UPMC’de (ABD) bir yıl çalıştı.

Üçü TUBİTAK destekli olmak üzere yönetici olduğu onlarca araştırma projelerini başarıyla tamamladı.

Kurumunda Akciğer Nakli, Robotik Cerrahi Ameliyatı, VATS Lobektomi, Nuss Yöntemiyle Göğüs Deformitesi Düzeltme Ameliyatı gibi bir çok operasyonu ilk yapan cerrahtır.

Uzmanlık alanımla ilgili patent, kitap, makale, ödüllü proje vb bilimsel faaliyetleri bulunmaktadır.

ÜYELİKLER

 

 

EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY

 

TURKISH THORACIC SOCIETY (TTS)

 

TURKISH SOCIETY OF THORACIC SOCIETY

 

TURKISH RESPIRATORY SOCIETY