İçeriğe geç
Ödüller (Seçilmiş)
  1. Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Ratlarda Kriyoprezervatif Trakeal Allograft Üzerine Etkisi. . Türk Göğüs Cerrahisi Derneği, En İyi Sözel Bildiri Ödülü, Antalya, 2015.
  2. An Investigation on Protective Effect of Gilaburu (Viburnum opulus L.) Fruit against Ischemia/Reperfusion-Induced Oxidative Stress after Lung Transplantation in Rat International Eurasia Pharmacy Congress, kongrede sunulan bildiri ödülü, Erzincan, 2015
  3. Taurinin Allograft Akciğer Dokusunda İskemi Reperfüzyon Hasarını Önleyici Etkisi. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği, En İyi Tartışmalı Poster Ödülü, Kuşadası, 2009.
  4. Akciğer Transplantasyonu Sonrası Oluşan İskemi Reperfüzyon Hasarını Önlemede Taurin’in Etkisi. Türk Toraks Derneği, Tartışmalı Postar İkinciliği, İstanbul, 2010
  5. Tübitak Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü / B.02.1.BAK.0.65.02.00.BYTP. 681
  6. Genç Bilim Adamları Teşvik Ödülü; “The Surgical Treatment of Hamartoma of the Lung: A Retrospective  Analysis of 20 Cases. 14th Congress of the APSR and 3rd Joint Congress of the APSR/ACCP, Seoul-Korea, 14-18 November 2009” (Oral sunu)
  7. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği; 5. Türk Göğüs Cerrahisi Kongre’si (2010) En İyi Tartışmalı Poster Ratlarda “Taurinin Allograft Akciğer Dokusunda İskemi Reperfüzyon Hasarını Önleyici Etkisi”
  8. A Rare Diagnosed “Clear Cell Tumor of the Lung” Case Report. 9th International Symposium on Respiratory Diseases (ISRD), Shangai /China, 08-10 November 2013
  9.  A Rare Lung Malignancy Case: Malign Melanoma. 9th International Symposium on Respiratory Diseases (ISRD), Shangai /China, 08-10 November 2013