İçeriğe geç

Akciğer Nodülleri (Soliter Pulmoner Nodüller)

Akciğer nodülleri radyolojik tetkiklerde (akciğer grafisi, bilgisayarlı tomografi vb. ) tespit edilen 3 cm’den küçük kitlelerdir.

Akciğer nodülleri genellikle iyi huylu olmakla birlikte kötü huylu tümör olarak da karşımıza çıkmaktadır.

Lezyon ilk tespit edildiğinden itibaren bir uzman tarafından radyolojik bulgular değerlendirilmelidir.

Nodülün  fiziksel özellikleri bizde tümör şüphesi doğuruyorsa kararımızı olgunlaştırmak için gerekirse hasta belirli aralıklarla radyolojik takibe alınır.  Elde edilen verilere göre tanı ve tedavi süreci planlaması yapılır.

Akciğer nodüllerinin genelde belirti vermez ve tesadüfi olarak saptanırlar.

Kötü huylu akciğer nodülleri, akciğerin kanseri ya da akciğere metastaz (yayılan) yapmış tümörlerden kaynaklanır.

İyi huylu akciğer nodülleri; (1) Tüberküloz  (2) Akciğerin mantar enfeksiyonu (3) Akciğer Kistleri  (4) Hamartom (5)  Akciğer Apsesi (6) Romatoid Artrit  (7) Sarkoidoz ….vb hastalıkları neden olabilir.

SPN Tetkikler

Akciğer röntgeni

Nodul hakkında BT kadar detaylı bilgi vermez. Nodül tespit edilmesi durumunda BT istenir.

Bilgisayarlı Tomografi (BT)

Nodülün fiziksel özellikleri hakkında detaylı bilgi verir. Nodül BT işe takibe alınır.

Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) Taraması

Nodülün kötü huylu olma ihtimali yüksek ise, nodül PET bulgularıyla tekrar değerlendirmesi için kullanılabilir. Ayrıca vücudun geri kalan kısmında da kanser olup olmadığını taramada kullanılabilir.

Biyopsi; Yapılan değerlendirmeler sonucu tümör şüphesi varsa  kötü huylu olup olmadığını belirlemek için iğne biyopsi alınabilir.

Bronkoskopik Biyopsi; Eğer nodül hava yollarının yakınında ise, ağız veya burun yoluyla sokulan bir bronkoskopi (küçük bir kamera ile esnek bir tüp) kullanılarak parça alınabilir.

İğne Biyopsisi; Nodül, dışarıdan kolayca ulaşılabilecek, cilde yakın bir yerleşimdeyse, BT görüntülemesi altında iğne kullanarak nodülden örnekleme yapılabilir.

Biyopsi yöntemiyle alınan hücreler bir patalog tarafından incelenir ve hücrelerin kötü huylu olup olmadığına karar verilir. Patalog tarafından gelen bilgiler doğrultusunda tedavi yöntemleri belirlenir.

Akciğer nodüllerine yaklaşımı klinik özelliklerine göre değişmektedir.

Eğer nodülün kötü huylu olduğu düşünülüyorsa biyopsi ile teyit edilir.

Sonuç tümör olarak rapor edilirse erken evre tespit edilen tümör cerrahiden çok fayda görürü.

Uzman ekip için ameliyat görüntüsü
Uzman ekip için ameliyat görüntüsü