İçeriğe geç
Tez Danışmanlığı

“Akciğer naklinde iskemi ve reperfüzyon hasarının önlenmesinde proantosiyanidin etkisinin araştırılması” Tez No: 311512, GATA Göğüs Cerr AD, Ankara, 2010.

“Anterior ve lateral perforan servikal özofagus yaralanmalarında erken ve geç dönem cerrahi müdahalenin etkilerinin değerlendirilmesi; deneysel çalışma” GATA, Tez No: 324878 , GATA Göğüs Cerr AD, Ankara, 2012.  

“Torakal Sempatektomi Operasyonunun Kardiyak Fonksiyonları Üzerine Etkilerinin Araştırılması (Klinik Çalışma)” Tez No:    , GATA Göğüs Cerr AD, Ankara, 2013.