İçeriğe geç

Mediastinal Kitleleri

Mediasten, önde göğüs kemiği, arkada omurgalar, yanlarda akciğerler ile sınırlanmış, içinde kalp ve , ana damarlarının yer aldığı bölgedir. Mediasten kitleleri en sık 20-30 yaş grubunda görülür. Mediasten kitleleri kist veya tümör şeklinde olabilir. Kistlerden içi sıvı doludur. Genellikle iyi huyludur. Çevre dokulara bası oluşturduklarında şikayete neden olurlar. Mediastende sık görülen kist çeşitleri arasında bronkojenik, timik, perikardiyal ve yemek borusu kistleri yer almaktadır. Mediasten tümörleri iyi veya kötü huylu olabiliyor. Çevre dokulara bası oluşturarak klinik bulgu oluştururlar. En sık görülen mediasten tümörleri ise; timoma, lenfoma ve sinir kılıfı tümörleridir. Ayrıca germ hücreli tümörler, timik tümörler, teratom, hamartom ve nöroblastom gibi tümörler görülebilir. En sık görülen belirtileri arasında göğüs ağrısı, öksürük ve nefes darlığı sayılabilir Kitlenin yapısı, lokalizasyonu ve çevre dokularla ilişkisinin tespiti için ameliyat öncesi bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme yapılır. Mediastinal kitlelerde tanı ve tedavi için cerrahi olarak çıkarılır. Timomalar, teratomlar, kistler ve nörojenik tümörler için biyopsi yapılmadan direk operasyon önerilir.

Uzman ekip için ameliyat görüntüsü
Uzman ekip için ameliyat görüntüsü
Uzman ekip için ameliyat görüntüsü
Uzman ekip için ameliyat görüntüsü
Uzman ekip için ameliyat görüntüsü