İçeriğe geç

Endoskopik Torasik Sempatektomi (ETS) Klipsli

ETS AMELİYATININ TÜM SAFHALARI
Yüz Kızarması ETS ameliyatı
Ameliyatta yaşananlar
ETS Ameliyat görüntüsü
Bölgesel terlemelerde ağızdan alınan bazı ilaçlar, kremler, düşük doz elektrik akımı (iyontoforez) vb tedaviler uygulanmaktadır. Bu tedaviler kısa süreli etki göstermektedir ve her hastada başarılı olmamaktadır.
 
El, Koltuk Altı, Ayaklar, Alın ve Yüzde Aşırı Terlemesinin ile Yüz Kızarmasının kesin ve kalıcı tedavisi torakal sempatik sinir üzerine yapılan cerrahi uygulamalardır.
 
Aşırı el veya koltuk altı terlemesi olan hastalarımız için sempatektomi ameliyatı kesin çözümdür. En popüler olan klipslerin kullanıldığı ETS yöntemidir. Klipsin uygulandığı ETS yöntemi, bir çok avantaj sağlamaktadır. Daha az ağrı, daha küçük kesi, daha kısa süren ameliyat, daha düşük maliyet, daha az hastanede kalış süresi ve hepsinden belki önemlisi istenirse geri çıkarılabilmektedir.
 
Yaklaşık 10-15 dakika da uygulanan ETS ameliyatından sonra hasta aynı gün taburcu ola bilmektedir. Klipsler geri çekildikten sonra kişi eski haline dönebilme ihtimali bulunmaktadır. Yıllardır aşırı el terlemesi olan bir olgumuzda ETS yöntemiyle ameliyat ettik. Bir günde normal hayatına döndü. Yıllardır, bu basit ama etkili olan ameliyatı, neden düşünmediği için pişman oldu.
 
 
Aşırı terlemede başarıyı artıran en önemli üç konu;
1. Kesin ve doğru tanı: Fizik muayene, hasta hikayesi ve tetkikler sonunda uzman bir hekim tarafından tanı konulmalıdır.
2. Tecrübeli cerrahi ekip: Ekibin cerrahi tecrübesi, tez, tez danışmanlık, kongre, panel, kitap, deneysel çalışma, makale… vb faaliyetler ile kendini göstermiş olmasından anlaşılabilir.
3. En uygun cerrahi yöntem: Kapalımı yöntemle mi ameliyat yapılacak? Klips mi kullanılacak? Sempatik zincir hangi seviye de bloke edilecek? T3 seviyesi mi? T3 ileT4 seviyesi mi? 
AŞIRI TERLEMEDE KESİN ÇÖZÜM ETS (KLİPSLİ)
HEM UYGULAMASI KOLAY HEM DE İSTENİRSE GERİ ÇIKARILABİLMEKTE

Bugün en popüler yöntem ETS olarak bilinen sempatik sinirin klips denilen titanyum teller ile bloke edilmesidir. 1500 den fazla ameliyat tecrübesine sahip bir hekim olarak bende ETS prosedürünü tercih ve tavsiye ediyorum.

Terleme ameliyatında her ameliyatta görülebilecek problemler görülebilir. Bu ameliyata özgü olarak refleks terleme denilen durum ortaya çıkabilir. Refleks terleme meme bölgesi alt tarafında herhangi bir yerde terleme miktarında artış olmasıdır. Genellikle bu rahatsız edici boyutta olmaz. Sık olarak gözlense de hastaların %1-2 si bu durumdan şikayetçi olur.
Bölgesel terleme için uygulanan ameliyat aynı zamanda yüz kızarmaları konusunda sorun yaşayan hastalar için de uygulanır.

Bölgesel terlemenin kesin ve kalıcı tedavisi torakal sempatik sinir üzerine yapılan cerrahi uygulamalardır.