İçeriğe geç

Mediastinoskopi

Mediasten iki akciğerin arasında ki bölgedir.  Mediastende nefes borusunun etrafında lenf bezleri bulunmaktadır. Bu lenf bezleri akciğer tümörünün ilk yayıldığı yerlerdir.

Mediastinoskopi, akciğer tümörünün tanı ve evrelemesin de kullanılan cerrahi bir yöntemdir. Kanserin mediasten de lenf nodlarına yayılım yapıp yapmadığı araştırmada kullanılmaktadır. Bu yöntem, akciğer kanserlerine bağlı yayılımın tüberküloz, lenfoma, sarkoidoz, mediastinal tümörler gibi hastalıklara bağlı tutulumlardan ayırmak için faydalıdır.     

İşlemi kısaca özetleyecek olursak; göğüs kemiğinin hemen üstünden yaklaşık 3 cm’lik kesi yapılır. Buradan mediastene ulaşılır.  Cihaz yardımıyla mediastende lenf bezlerinden örnekleme yapılır. İşlem genel anestezi altında ortalama 45 dakika sürer.   

Bronkoskopi/Transbronşial iğne aspirasyonu(FOB/TBNA), Endobronşial Ultrasonografi (EBUS) ve endoözofagial ultrasonografi (EUS) yöntemleriyle tanı konulamayan olgularda Mediastinoskopi kullanılır.  Bazende bu işlemlerden sonuç alınamayacağı öngörülüyorsa vakit kaybedilmek istenilmiyorsa bu işlemler yapılmadan mediastinoskopi kararı verilebilir. İşleme bağlı bir komplikasyon gelişme ihtimali %0.5-1 civarındadır. En sık karşılaşılan komplikasyonlar ses kısıklığı, kanama, akciğer zarında açılma ve nefes borusunda yaralanma sayılabilir.    

Uzman ekip için ameliyat görüntüsü
Uzman ekip için ameliyat görüntüsü
Uzman ekip için ameliyat görüntüsü
Uzman ekip için ameliyat görüntüsü
Uzman ekip için ameliyat görüntüsü