İçeriğe geç

VATS (Kapalı Cerrahi Yöntem)

Akciğer kanseri, kanserden ölümlerin en sık nedenidir. En etkili tedavisi cerrahidir, ancak cerrahi tedavi 100 kişiden ancak 20 sinde uygulanabilmektedir. Hastalık bir çoğunda tanı anında yayılmış durumdadır. Akciğer rezeksiyonu ameliyatları sonrası tatminkar yaşam süresi elde edilebilmektedir. Hem tanı hemde tedavi amaçlı olarak seçilmiş akciğer kanseri hastalarına kapalı olan akciğer wedge rezeksiyon ameliyatı uygulanabilmektedir

Akciğerler göğüs boşluğun içinde sağ ve sol taraf da yer almaktadır. Akciğeri birbirinden mediasten ayırmaktadır. Akciğer loblardan oluşmaktadır. Sağda 3 lob, solda 2 lob bulunur.

Akciğer tümör ameliyatında önerilen ameliyat tümörün köken aldığı lobun çıkarılmasıdır. Bu işlem “Lobektomi” olarak adlandırılmaktadır. Lobektomi işlemi kapalı olarak yapılmaktadır. Bu işleme kısaca “VATS Lobektomi” olarak adlandırılmaktadır. Bazı vakalarda VATS Lobektomiye uygun olmaya bilir. Bu durumda göğüs kafesi açılır. Bu işleme “Torakotomi” denir. Halk arasında “Açık ameliyat” olarak adlandırılmaktadır. Açılan göğüs duvarından lobektomi işlemi uygulanır.

Bazı vakalarda sağ veya sol taraf da lobların tamamen çıkarılması gerekebilir. Bu işlemede “Pnömonektomi” adı verilir.

Solunum rezervi yeterli olmayan bazı akciğer kanserli hastalarda lobektomi yapılamayabilir. Bu tip hastalarda solunum fonksiyon daha az etkileneceği bir lobun küçük bir kısmı çıkarılabilir. Bu rezeksiyon “Segmentektomi veya Wedge rezeksiyon” olarak adlandırılabilir. Zorunlu olarak lobektomi yapılamayan bu olgularda maalesef hastalığın tekrar etme oranı yüksektir.

Uzman ekip için ameliyat görüntüsü
Uzman ekip için ameliyat görüntüsü
Uzman ekip için ameliyat görüntüsü
Uzman ekip için ameliyat görüntüsü
Uzman ekip için ameliyat görüntüsü