Göğüs Duvarı Deformiteleri

YORUMLAR
Göğüs duvarının şekil bozukları önemli sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Konu ile ilgili akademik çalışmaları (Kitap, makale, kongre, panel, deneysel çalışma…vb ) olan Medilife Beylikdüzü Hastanesi Göğüs Cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Orhan Yücel soru cevap şeklinde bilgilendiriyor: 

Tanı için hangi tetkikler gereklidir, nasıl konur?

Fiziki muayene ve radyolojik görüntüleme yöntemi yardımıyla tanı konur. Tanı konulduktan sonra hastalığın durumuna göre uygun tedavi yöntemleri belirlenir.

Pektus Ekskavatum Deformitesi

Kunduracı göğsü nedir? (Pektus Ekskavatum)

Pektus Ekskavatum, göğüs duvarı şekil bozukluğudur. Göğüs duvarının içe çökmesi söz konusudur. İman tahtası olarak anılan sternum ve onunla birleşen kaburgalar göğüs duvarının içine doğru çökmüşlerdir.

Pektus ekskavatum, halk arasında “kundura göğsü”, Kunduracı Göğsü veya Çökük Göğüs olarak bilinir. Göğüs duvarının en sık rastlanan yapısal bozukluğudur. Sebebi kesin olarak bilinmemektedir. Üç yüz canlı doğumdan birinde görülür. Erkeklerde daha sıktır. Hastaların üçte birinde aile öyküsü bulunmaktadır. Kunduracı Göğsü dereceleri hastaya göre değişiklik gösterebilir.

Çarpıntı göğüs deformitelerinde görülebilir

Göğüs deformitesi solunum sıkıntısına yol açabilir

Göğüs deformitelerinin psikolojik ve sosyal etkileri nelerdir?

Göğüs duvarı deformitesi ciddi estetik bozukluğa neden olabilir. Rahatsız edici bir durumdur. Hasta bu görüntüden şikayet eder. Psikososyal semptomlara yol açar. Sosyal aktivitelere katılmakta güçlükler oluşur. Hasta olayın farkındadır. Genellikle utangaç, içe kapanık ve yalnızdırlar.

Skolyoz göğüs deformitesinde gözlenebilir

Aktivitelere katılmama
Yalnızlık
Utangaçlık
İçe kapanıklık
Öz güven eksikliği

Güvercin göğsü nedir? (Pektus Karinatum)

Pektus Karinatum göğüs duvarının dışa doğru çıkıklığı durumudur. İman tahtası (sternum) ve kaburgalar göğüs duvarında dışa doğru şişkinlik oluşturur. Pektus karinatum, halk arasında “Güvercin Göğsü” olarak da bilinir. Göğüs duvarının en sık rastlanan ikinci şekil bozukluğudur. Sebebi kesin olarak bilinmemektedir. Erkeklerde daha sıktır. Hastalarda aile öyküsü bulunmaktadır. Güvercin Göğsü korse tedavisi seçeneği olsa da, deformiteyi ortadan kaldırmanın yolu cerrahi müdahaledir.

 

Göğüs deformitelerinde ameliyatsız çözüm söz konusumudur?

Uzman doktorun uygun gördüğü durumlarda pektus ekskavatumda Vakum sistemi, pektus karinatumda kişiye özgü  Korse (Ortez) ve Çıkık Kaburga tedavisinde Bandaj Tedavisi gibi ameliyatsız yöntemler tedavi edilebilir.

Açık cerrahiden önce düşünmemiz gereken minimal invaziv kapalı cerrahi teknikleridir. Bu tekniklerden en sık kullanılan Nuss Yöntemi (Pektus Ekskavatum) diğeri ise  Abramson Yöntemi (Pektus Karinatumdir.

Pektus Karinatum Deformitesi

Nuss Yöntemi ve Abramson Yöntemi ile yapılan ameliyatlarda; hastalar 1 hafta sonra normal yaşantılarına dönebilir. Spor yapmalarında veya Askerlik görevlerini yerine getirmelerinde sorun oluşmamaktadır.

Özellikle ağır deformitesi olan, Kondromanubriyal Deformite veya  akciğer ya da kalbe ciddi bası olduğu durumlarda öncelikle Açık Cerrahi işlem tercih edilir.

Çocuklar için en uygun ameliyat yaş aralığı 5 ile 8 olup, kardiyopulmoner fonksiyon bozukluğu gibi durumlarda daha erken yaşta yapılır.

Özetleyecek olursak açık veya kapalı Cerrahi Tedavinin amacı; Şekilsel bozukluğu (deformiteyi) ortadan kaldırmak. Toraksın normal gelişimine izin vermek, sternumun akciğer ve kalbe baskısını engellemek, postürü düzeltmek, hastanın psikolojik problemleri ortadan kaldırmaktır.

Doç Dr Orhan Yücel

Nuss tekniği ile olgu opere edilirken

Nuss tekniği ile olgu opere edilirken