Bronkoskopi trakeobronşial ağacın görsel muaye-nesi ve hava yollarından, akciğer parankiminden, mediastinal lenf bezlerinden histopatolojik tanı için örnek alınmasını sağlayan işlemdir. Fleksibl ve Rijit olmak üzere 2 tipi vardır. Fleksibl Bronkoskopi 76, 84 ve 89 cm uzunluklarda, distal ucu farklı açı-larda bükülebilen, fleksibl optik fiberler ile görüntü sağlayan , aspirasyon, fırça ve forseps kullanımına uygun çalışma kanalı olan cihazdır.

Akciğer nakli, akciğerin anatomik, fizyolojik ve immünolojik yönden kendine has özellikleriyle diğer solid organ nakillerine göre çeşitli zorluklar içermektedir. Diğer solid organ nakilleriyle ilgili başarılı uzun dönem sonuçlar 1970’lerde bildirilmeye başlanmışken akciğer naklinde ancak 1990’larda çoklu merkezlerden başarılı uzun dönem sonuçları bildirilmiştir.

Palmar hyperhidrosis, or excessive hand sweating, is a common condition affecting 1-3% of the population. It usually starts in childhood or adolescence. Sweaty hands can significantly affect a person socially and emotionally.

 

Aşırı ayak terlemesi hastalığı (Plantar hiperhidroz) kişinin ayak tabanı ve parmaklarında ortaya çıkan terlemenin kişinin hayatını, psikolojik durumunu, sosyal yaşantısını ve günlük işlerini etkileyecek derecede olmasıdır. Bu terleme sadece ayaklarda olabileceği gibi sıklıkla ellerde bazen yüz-kafa ve koltuk altlarında da olabilir. Sıklıkla çocuklukta başlar ve sıcak mevsimlerde artar. Stres ve heyecan hatta bazen aklınıza gelmesi terlemeyi tetikleyebilir.

Uyandıktan bir süre sonra başlar, uyurken olmaz. 35-40 yaşından sonra bazen azalsa da genelde hayat boyu devam eder. Çorap giymekle azalabilir. Toplumda 100 kişiden 2-3ünde görülür. Erkek ve kadınlarda eşit görülür. Terlemeyi sempatik sistem ayarlar.

Page 3 of 3